Çocuk veya bebek ile haccın yapılış şekli ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Ben, bu yıl hacca niyet ettim ve benim 2 yaşında küçük bir oğlum var. Ben ve eşim, oğlumuzun bizimle birlikte haccetmesini istiyoruz. Oğlumuzun yerine babasının niyet etmesi, tavaf ve sa’y sırasında onu taşıması câiz midir? Yoksa babası, tavaf ve sa’y yaptıktan sonra oğlunun yerine tavaf ve sa’y yapması mı gerekir?".

  |

  Çocuk veya bebek ile haccın yapılış şekli

  ﴿ كيفية الحج بالطفل أو الصبي ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ كيفية الحج بالطفل أو الصبي ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ben, bu yıl hacca niyet ettim ve benim 2 yaşında küçük bir oğlum var. Ben ve eşim, oğlumuzun bizimle birlikte haccetmesini istiyoruz.Oğlumuzun yerine babasının niyet etmesi, tavaf ve sa'y sırasında onu taşıması câiz midir?

  Yoksa babası, tavaf ve sa'y yaptıktan sonra oğlunun yerine tavaf ve sa'y yapması mı gerekir?

  Cevap:

  Bu konuda benim görüşüm, bu asırda hacıların çokluğu ve şiddetli kalabalık sebebiyle çocuklar için ihrama niyet edilmemesidir. Zirâ küçük çocukların yaptıkları bu hac, farz haccın yerine geçmez.Çünkü onlar ergenlik çağına vardıkları zaman tekrar haccetmeleri gerekir. Bu hac, sünnettir. Yani bu hac için çocuğun velisine ecir vardır. Fakat bekledikleri bu ecirden dolayı pek çok önemli ecri kaybetmelerine sebep olabilir. Zirâ çocuğun babası, tavaf ve sa'y sırasında çocuğu ile meşgul olacaktır. Özellikle de bu çocuk henüz iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edemeyecek bir yaşta ise hem kendisi, hem de çocuğu adına tavafa niyet ederek tavaf sırasında onu taşıması câiz değildir.

  Çünkü tavaf ve sa'y sırasında çocuğu taşıma meselesinde tercihli olan görüş; velisi onlara: Tavafa niyet edin! Sa'ya niyet edin! Dediği zaman çocuklar niyet etmeyi akıl edebiliyorlarsa, bu takdirde tavaf ve sa'y sırasında velisinin onları taşımasında bir sakınca yoktur. Eğer niyet etmeyi akıl edemiyorlarsa, bu takdirde velisinin kendisi adına tavaf veya sa'y yaparken onların adına da tavaf veya sa'y yapması geçerli olmaz. Çünkü bir fiil, iki kişiye âit iki niyeti birlikte taşımaz.[1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâil", c: 21, s: 79, soru no: 80.