Ölünün defnini geciktirmenin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b.Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Uzak yerlerdeki bazı akrabalarının cenazeye yetiş-meleri için ölünün defnini geciktiren kimseler hakkındaki görüşünüz nedir?"

  |

  Ölünün defnini geciktirmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم تأخير دفن الميت

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Uzak yerlerdeki bazı akrabalarının cenazeye yetiş-meleri için ölünün defnini geciktiren kimseler hakkındaki görüşünüz nedir?

  Cevap:

  Meşru ve dîne uygun olan şey; ölünün teçhiz ve tekfinine hemen başlamak ve acele etmektir.

  Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

  [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Cenazeyi (kabrine) süratlice götürün.Eğer cenaze iyi ise, (netice) hayırdır. Bir an evvel onu (kabirdeki) hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Şâyet cenaze sâlih bir kimse değilse, (netice) şerdir. Bir an evvel onu omuzlarınızdan atmış olursunuz."[1]

  Birkaç saatin dışında âilesinden bazı fertler hazır bulunsunlar diye cenazenin geciktirilmemesi gerekir. Hemen teçhiz ve tekfin işlemlerine başlamak daha evladır. Ölünün âilesi daha sonra gelirse, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in yaptığı gibi kabrinin başında cenaze namazını kılar.

  Nitekim sahâbe, mescidi süpüren kadın öldüğünde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e haber vermeden onu defnetmişlerdi.

  Bunun üzerine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-:

  "Bana onun kabrini gösterin." Diye buyurdu.

  Sahâbe kabrini gösterince Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kadının kabrinin üzerine cenaze namazını kıldı. [2]

  & & & & & &

  [1] Buhârî, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu es-Sur’atu fi’l-Cinazeh", hadis no:1315. Müslim, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu es-Sur’atu fi’l-Cinazeh", hadis no: 944.

  [2] Buhârî, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu es-Salâtu Ale’l-Kabri Ba’de Mâ Yudfenu", hadis no: 1337. Müslim, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu es-Salâtu Ale’l-Kabri", hadis no: 956.