Üzerinde Ramazan orucundan kaza borcu bulunan kimsenin nâfile oruç tutmasının hükmü ()

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalan borcu bulunan kimsenin, Şevvâl ayının altı günlük orucu, Zilhicce ayının ilk on günlük orucu veya Âşûrâ orucu gibi, nâfile oruçları tutmasının hükmü nedir?"

  |

  Üzerinde Ramazan orucundan kaza borcu bulunan kimsenin

  nâfile oruç tutmasının hükmü

  ﴿ حكم صيام التطوع لمن عليه أيام من صيام رمضان ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم صيام التطوع لمن عليه أيام من صيام رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalan borcu bulunan kimsenin, Şevvâl ayının altı günlük orucu, Zilhicce ayının ilk on günlük orucu veya Âşûrâ orucu gibi, nâfile oruçları tutmasının hükmü nedir?

  Cevap:

  Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalan orucu bulunan kimsenin, nâfile oruca başlamadan önce Ramazan ayından kazaya kalan orucu kaza etmesi gerekir. Çünkü İslâm âlimlerinin en doğru olan görüşüne göre farz nâfileden daha önemlidir.

  & & & & & &