İmamın unutarak namaza bir rekat eklemesinin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben mesbuk yani imama birinci rekâttan sonra yetişmiş iken imam bir rekât fazla kıldırdığı ve ben de (imamın fazladan kıldırdığı) o rekâtı sayarsam, benim namazım sahih olur mu? Ben o rekâtı saymayıp da bir rekât daha eklersem, hüküm ne olur?"

  |

  İmamın unutarak namaza bir rekat eklemesinin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم زيادة الإمام ركعة في الصلاة نسياناً ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Ben mesbuk yani imama birinci rekâttan sonra yetişmiş iken imam bir rekât fazla kıldırdığı ve ben de (imamın fazladan kıldırdığı) o rekâtı sayarsam, benim namazım sahih olur mu?

  Ben o rekâtı saymayıp da bir rekât daha eklersem, hüküm ne olur?

  Cevap:

  Doğru olan görüşe göre senin namazın sahihtir. Çünkü sen namazı tam olarak kıldın. İmamın ilavesi (fazla kıldırması) kendisinedir ve unuttuğu için de bunda mazurdur. Fakat sen eğer ayağa kalkar ve ondan sonra bir rekât daha kılarsan, mazeretsiz olarak namaza bir rekât eklemiş olursun ki, bu da namazı geçersiz kılar.

  & & & & & &