İstihâre namazının hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "İstihâre namazının hükmü nedir? Bir kimse, mescidi selamlama namazını veya farz namazlara ait bir sünneti kıldıktan sonra da istihare duâsı yapabilir mi?"

  |

  İstihâre namazının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم صلاة الاستخارة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  İstihâre namazının hükmü nedir?

  Bir kimse, mescidi selamlama namazını veya farz namazlara ait bir sünneti kıldıktan sonra da istihare duâsı yapabilir mi?

  Cevap:

  Bir kimse, bir şeyi yapmayı tasarlayıp da yapıp-yapmamaya karar veremediği zaman İstihâre yapmak sünnettir.

  Bir şeyi yapmaya veya terk etmeye karar vereme-diği zaman istihare yapmak meşru değildir.Bu sebepledir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- pek çok şeyi, onları iyice düşünüp karar verdikten sonra yapardı. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den İstihâre namazı kıldığına dair bir şey nakledilmemiştir.Dolayısıyla bir kimse,namaz kılmayı veya zekât vermeyi veya haramları terk etmeyi veya benzeri bir şeyi düşünüp tasarladığı zaman veya yemeyi, içmeyi ya da uyumayı düşündüğü zaman İstihâre namazı kılması meşru değildir.

  Mescidi selamlama namazı veya müekked bir sünneti kılmış ve önceden de niyet etmemişse, İstihâre duâsı yapılmaz. Çünkü hadis, İstihâre için iki rekât kılınması talebini açıkça ifade etmektedir. O iki rekât namazı bu niyetle kılmadığı zaman Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrine uymamış olur.

  Mescidi selamlama namazını ve müekked sünneti kılmaya başlamadan önce İstihâre yapmaya niyet eder, sonra da İstihâre duâsını yaparsa, bu namaz onun için yeterli olur. Çünkü ilgili hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Farz namazın dışında iki rekât namaz kılsın."[1]

  Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- burada farz namazın dışında hiçbir namazı istisna kılmamıştır.

  Mescidi selamlama namazı ve müekked bir sünnetin de yeterli olmaması muhtemeldir. Çünkü başka bir hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Bir şey yapmayı düşündüğü zaman iki rekat namaz kılsın."

  Bu ise, kılınacak bu iki rekât namazın, İstihâre'den başka sebebinin olmaması gerektiğine delâlet eder.Bana göre sadece İstihâre için ayrıca iki rekât namaz kılması daha yerinde olur. Çünkü bu ihtimal, yani yeterli olmama ihtimali daima vardır. Farzın istisna ile tahsis edilmesi, burada kast edilen iki rekâtın nafile namaz olabileceğini ifâde eder. Sanki nafile iki rekât namaz kılsın demiş gibidir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî, Kitâbu’d-Deavât, İstihâre sırasında duâ bâbı, hadis no: 6382.