Şer’î bir özürden dolayı orucunu bozan ve gündüzleyin bu özürü ortadan kalkan kimsenin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse bir mazeretten dolayı gündüz orucunu bozarsa ve gündüzleyin mazereti ortadan kalkarsa, o günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmeli midir?"

  |

  Şer'î bir özürden dolayı orucunu bozan ve gündüzleyin

  bu özürü ortadan kalkan kimsenin hükmü

  ﴿ حكم من أفطر لعذر شرعي وزال هذا العذر أثناء النهار ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم من أفطر لعذر شرعي وزال هذا العذر أثناء النهار ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Bir kimse bir mazeretten dolayı gündüz orucunu bozarsa ve gündüzleyin mazereti ortadan kalkarsa, o günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmeli midir?

  Cevap:

  Bu kimsenin o günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmesi gerekmez. Çünkü bu kimse, şer‘î bir delille o gün oruç bozmayı mubah görmüştür. Şerîat, mecbur kalan kişinin mesela ilaç almasını mubah kılmıştır. Fakat ilacı aldığı zaman orucu bozulur. O halde bu kimse açısından o günün haramlılığı yoktur. Çünkü orucu bozmasına izin verilmiştir. Fakat o günü kaza etmesi gerekir.Şer'an hiçbir faydası olmadan onu günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmeye mecbur etmemiz doğru olmaz. Madem bu kimse o günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmesiyle hiçbir faydası olmayacak, o halde onu oruç tutmaya mecbur edemeyiz. Bunun bir örneği de şudur:

  Bir kimse, suda boğulmakta olan birini görür ve: Eğer su içersem ben bu adamı kurtarabilirim, içmezsem kurtaramam derse, bu kimse suyu içer, boğulmakta olan adamı kurtarır ve geri kalan o gününde yiyip içebilir. Çünkü bu kimse, şer‘î bir delil gereğince bunu mübah gördüğü için onun açısından bu günün haramlığı ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla o günün geri kalan bölümünde oruç tutması gerekmez.

  Bu sebeple eğer burada hasta bir kimse olsaydı o hastaya:

  -Acıkmadıkça yeme, susamadıkça içme, diyebilir miyiz?

  Yani ancak zarûret miktarınca yiyebilirsin ve ancak zarûret miktarınca içebilirsin, diye bilir miyiz? Ona bunu söyleyemeyiz. Çünkü orucu bozması hastaya mübah kılınmıştır. Şer‘î bir delil gereği Ramazan orucunu bozan kimsenin günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmesi gerekmez.Aksi olursa bunun aksi geçerlidir.Yani mazeretsiz olarak orucunu bozan kimsenin kaldığı yerden orucuna devam etmesi gerekir. Çünkü orucunu bozması ona helâl değildir ve şer‘î bir izin olmaksızın o günün haramlılığını çiğnemiştir. Dolayısıyla onun günün geri kalan kısmında oruçlu kalması ve bozduğu orucunu kaza etmesi gerekir.

  Allah en iyi bilendir.

  & & & & & &