Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm ()

Muhammad Saaleh Al-Munjid

 

Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm: trong bài viết Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid giải đáp câu hỏi: Có được phép dựa vào thiên văn để xác định tháng đã bắt đầu và kết thúc không ? Người Muslim có được phép sử dụng ống dòm hiện đại để xác định lưỡi liềm đã xuất hiện không hay bắt buộc phải nhìn bằng mắt ?

  |

  Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm

  ﮋلا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلالﮊ

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  ﮋلا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلالﮊ

  ((باللغة الفيتنامية))

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Hỏi: Có được phép dựa vào thiên văn để xác định tháng đã bắt đầu và kết thúc không ? Người Muslim có được phép sử dụng ống dòm hiện đại để xác định lưỡi liềm đã xuất hiện không hay bắt buộc phải nhìn bằng mắt ?

  Đáp: Dựa theo giáo lý Islam để xác định tháng đã bắt đầu là dựa vào sự nhìn thấy của ai được người người tín nhiệm, nếu y đã nhìn thấy thì bắt buộc mọi người phải làm theo lời nói của người đó nếu là lưỡi liềm của Romadon (tháng 9 lịch Islam) bắt buộc phải nhịn chay còn thấy lưỡi liềm của tháng Shâuwaal (tháng 10 lịch Islam) thì ăn uống trở lại. Cấm không được phép dựa hẳn vào thiên văn để xác định tháng đã vào hay chưa nhưng nếu dùng ống dòm thiên văn để nhìn lưỡi liềm thì được công nhận, vì Nabi e đã nói:

  قَالَ e: ((إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)) متفق عليه.

  "Khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Romadon tức tháng 9 lịch Islam) thì hãy nhịn chay và khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Shâuwaal tức tháng 10 lịch Islam) thì hãy ăn uống." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

  Đối với việc tính toán ngày tháng trước cho cả năm thì không được dựa hẳn vào đó để xác định tháng đã bắt đầu hay kết thúc.

  Nếu leo lên địa điểm thật cao để nhìn lưỡi liềm thì không có vấn đề gì nhưng không phải là điều bắt buộc bởi theo Sunnah là dựa vào sự nhìn của mắt thường nhìn bắt cứ ở nơi nào chứ không phải leo lên nơi cao. Nếu tất cả áp dụng cách này và tin tưởng vào nó thì nhịn chay và ăn uống khi thấy lưỡi liềm và đây cũng là cách mà người xưa họ thường lên nơi có dốc cao vào đêm 30 của tháng Sha'baan và đêm 30 của tháng Romadon để nhìn lưỡi liềm.

  Tóm lại, có thể dùng bất cứ phương tiện gì nếu thấy được lưỡi liềm là được và bắt buộc phải làm theo sự nhìn thấy đó, vì Nabi e đã nói:

  قَالَ e: ((إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)) متفق عليه.

  "Khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Romadon tức tháng 9 lịch Islam) thì hãy nhịn chay và khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Shâuwaal tức tháng 10 lịch Islam) thì hãy ăn uống." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

  Trích từ Fatawa của các học giả Ulama ở Makkah trang 192 – 193 do Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen giải đáp.

  Theo Hội Đồng Thường Trực đã trả lời cho câu hỏi này ở câu số 1245 có đoạn: được phép sử dụng máy thiên văn để nhìn lưỡi liềm nhưng không được phép dựa vào cách tính lịch để xác định tháng Romadon đã đến cũng như kết thúc. Trích từ bộ Fatawa của Hội Đồng Thường Trực quyển 9, trang 99.

  Dựa vào những gì phân tích trên chứng minh cho chúng ta biết được một điều là các học gia Ulama không cấm sử dụng máy móc hiện đại để nhìn lưỡi liềm chứ không bắt buộc phải nhìn bằng mắt, còn ai nói các học gia Ulama không cho sử dụng máy móc hiện đại để nhìn lưỡi liềm là y nói dối.

  Thưa Allah! Hãy cho chúng tôi thấy được đâu là chân lý rồi hướng dẫn chúng tôi bám chắt lấy nó và hãy cho chúng tôi thấy đâu là sự lầm lạc rồi ban cho chúng tôi tránh xa nó. Ban cho chúng tôi không bị nhằm lẫn để khỏi bị lầm lạc và ban cho chúng tôi là những vị Imam biết kính sợ Ngài.

  Soạn thảo:

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa