piidji seedha wadhunoodhi ado nelaadho djibineede

piidji seedha wadhunoodhi ado nelaadho djibineede

tajre rabbere

ko maamasoro nulaadho asitii zamzam. koydhol abdul muttalibi fii djasitagol zamzam. fillayee dadhugol baaben nelaadho hirseedhe. fillayee yimbhe mawbi.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen