Panettelu

Kategoriat:

Kuvaus

Muslimeina meidän on pakko pitää kielemme kurissa
kaikenlaisesta puheesta, paitsi siitä, mikä on selkeästi
hyödyllistä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys):

Palaute