Lande yowitiiɗe e salligii

Jeewtoowo :

Rewtaade (juurnitiiɗo):

Morlannde tokosere

Oo Darsu hino yewta, fii yogo e mas’alaaji yowitiiɗi e salligii, immorde e sunnaaji e waɗɗiiɗi salligii, tippude e ndee deftere "Buluugh al-maraam; nde Ibn hajar winndi.

Download
Neldu leƴƴannde
Yiyannde maa ina himmiri min