Koyi da Manzon Allah (S. A. W)

nau, i

Koyi da Manzon Allah (S. A. W) acikin ibadodinmu da rayuwarsa da tsoratarwa dangane da rashin koyi da shi sallah lahu wasalam.

ra ayinka nada mahimmanci