Description

Այս գրքից մենք կարող ենք տեղեկանալ կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելու Իսլամական վերաբերմունքի մասին: Գրքում համեմատություններ են անց կացվում Սուրբ Ղուրանի և Աստվածաշնչի տարբերակների միջև, որոնք խոսում են կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելու մասին; Գրքում նաև զետեղված են գեղեցիկ օրինակներ այս խնդրի իսլամական լուծման մասին, որպեսզի ընտանիքը և հասարակարգը լինի առողջ և ամուր:

feedback