Սուրա’ Ալ Հաշըր ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցումէ ’ Ալաշրի Ամրանի ’ ասմունքը

Սուրա’ Ալ Հաշըր ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցումէ ’ Ալաշրի Ամրանի ’ ասմունքը

Description

59.Սուրա’Ալ Հաշըր ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցումէ ’ Ալաշրի Ամրանի ’ ասմունքը

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: