Սուրա’Աշ Շամս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Աբդուլհեդի Քանաքեռու ’ ասմունքը

Սուրա’Աշ Շամս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Աբդուլհեդի Քանաքեռու ’ ասմունքը

Description

91.Սուրա’Աշ Շամս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Աբդուլհեդի Քանաքեռու ’ ասմունքը

Download
Send a comment to Webmaster

Categories:

feedback