Keterangan

“Penyatuan Agama-agama”; Penyatuan Ibrahimisme” ; “Penyatuan Kitab-kitab Samawi”. “Persaudaraan Ber-Agama” ; “Dialog antar Peradaban”, dan “Dialog antar Agama”, dan segala wacana dan slogan lainnya adalah cara-cara konspiratif yang dipropagandakan musuh-musuh Islam untuk merusak aqidah umat Islam. Abdurrahman bin Nashir al-Barrak melalui tulisan ini memaparkan secara detail dan tajam mengenai hakikat yang tersembunyi dari slogan-slogan yang menyesatkan tersebut

Tanggapan anda