Berbuat baik

Keterangan

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar selalu berbuat baik (ihsan) di dalam semua asfek kehidupan, di antaranya adalah ihsan di dalam islam dengan taubat nasuha. Begitu pula ihsan kepada semua makhluk, mengambil kesempatan dalam hidup, dan gambaran ihsan yang tertinggi adalah membalas kejahatan dengan perbuatan ihsan.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda