Syarat-Syarat Ibadah yang Benar

Keterangan

Ibadah adalah: mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang disyariatkan baik berupa amalan, atau perkataan yang nampak maupun yang tidak Nampak, dalam makalah ini disampaikan bebearapa syarat dalam beribadah …

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda