Keterangan

Tulisan ini menerangkan tentang moment apa saja yang sesuai untuk memberikan ucapan selamat dan kabar gembira seperti saat pernikahan dan kelahiran anak serta kabar gembira seperti kepada orang yang menuntut ilmu dan lain-lain.

Tanggapan anda