Keterangan

Tulisan ini menyebutkan tentang adab-adab dalam islam yang berkaitan dengan tetangga dan kewajiban menghormati mereka.

Tanggapan anda