Dialog Dengan Pembela Maulid Nabi

Terjemah:

Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad

Keterangan

Ada kelompok dari kaum muslimin yang melakukan perayaan maulid Nabi  pada 12 Rabiulawal setiap tahun hijriah. Diselenggarakan dengan berbagai macam upacara dan ritual. Tujuan dari semua itu adalah mempertunjukkan kegembiraan, kebahagiaan, rasa syukur dan rasa cinta kepada Rasulullah . Apakah perbuatan ini benar, berkesesuaian dengan syariat dan pelakunya mendapat pahala?! Kepada pembela dan pendukung perayaan maulid ditujukan risalah ini, dari hati yang penuh kasih dan nasihat untuk mengantarkan kebenaran dan membela sunah Nabi .…

Download

Sumber-sumber, Referensi:

Website Said Al Fawaid

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda