Keterangan

Manusia hidup dalam kenikmatan yang wajib disyukuri dan dosa yang wajib dimintakan ampun. Nabi Muhammad SAW beristighfar seratus kali dalam satu majlis. Istighfar boleh untuk diri dan orang lain. Banyak manfaat istighfar, seperti untuk keamanan hidup di dunia, sebab turunnya hujan, banyaknya harta dan anak serta turunnya rahmat.

Tanggapan anda