Keterangan

Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akherat kelak. Zuhud bisa terwujud dengan meninggalkan perkara yang haram, syubhat, syahwat, dan segala perkara yang melampaui batas kewajaran.

Tanggapan anda