Keterangan

Menyambung hubungan kekerabatan termasuk ketaatan yang besar dan agung, sementara memutuskannya termasuk dosa besar, dan perbuatan yang layak untuk mendapatkan siksa baik di dunia maupun akherat. Orang yang paling utama untuk disambung silaturrahminya adalah ibu, kemudian bapak, kemudian kakek dan nenek kemudian kerabat yang lebih dekat lagi.

Tanggapan anda