Keterangan

Kita tidak berselisih mengenai keutamaan al-Husain dan kebaikan-kebaikannya. Dia termasuk ulama shahabat dan tokoh kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Pembunuhan yang terjadi pada al-Husain adalah perbuatan munkar, tercela dan memilukan setiap muslim. Akan tetapi apakah kita diharuskan mengadakan perayaan berkabung memperingati hari kematiannya?

Tanggapan anda