Keterangan

Mendapat petunjuk kepada agama Islam adalah nikmat yang paling besar. Dan langkah untuk mempertahankan hidayah ini adalah dengan doa dan berlomba dalam menjalankan kebaikan.

Tanggapan anda