Akibat Buruk Dari Kedzaliman

Keterangan

Di antara dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah adalah kezaliman, dan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kezaliman seseorang terhadap Allah dengan melakukan syirik, kezalian terhadap sesam makhluk dan kezaliman terhadap diri sendiri. Wajib bertaubat dari kezaliman baik dengan meninggalkan kesyirikan dan meminta maaf sebelum pertanggung jawaban di akherat kelak.

Tanggapan anda