Keterangan

Mengisahkan secara ringkas tentang Umar Ibnul Khattab seorang tokoh dan pahlawan umat Islam yang terkenal akan keberaniannya dan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar shiddiq.

Tanggapan anda