Keterangan

Jawaban syekh mengenai pelaksanaan puasa enam hari bulan Syawal yaitu boleh berturut-turut dan boleh juga selang-seling.

Tanggapan anda