Keterangan

Allah SWT menciptakan manusia untuk beribadah dan ma’rifat kepada Allah, maka wajib bagi setiap hamba untuk mengisi umurnya dengan bertaubat kepada Allah. Sebab setiap hari adalah baru dan hari yang telah berlalu tidak akan kembali.

Tanggapan anda