Wajibnya Ittiba’

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Makalah yang menjelaskan wajibnya mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah Shallallâhu ’Alaihi Wasallam Sebagai Perwujudan Syahadatain sebagaiman disebutkan pula makna yang terkandung dalam syahadat muhammad rasulullah…

Tanggapan anda