Wajibnya Ittiba’

Keterangan

Makalah yang menjelaskan wajibnya mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah Shallallâhu ’Alaihi Wasallam Sebagai Perwujudan Syahadatain sebagaiman disebutkan pula makna yang terkandung dalam syahadat muhammad rasulullah…

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda