Keterangan

Tatkala ada seseorang tengah berdiri di padang lepas, dirinya mendengar ada suara yang ditujukan kepada gumpalan awan: Wahai awan, Hujani kebunnya si Fulan!.

Tanggapan anda