Mengikuti Syari’at Allah Tiang Keimanan

Penulis : Yazid Abdul Qadir Jawas

Editor:

Keterangan

Mengikuti Syariat adalah wajib bagi setiap muslim di bumi ini, sebab dengan menaati syariat Allah Shubhanahu wa ta’alla dan mengikuti sunnah rasul niscaya kita akan mudah mendapat kan ridla –Nya. Dengan menjaga ketaatan kita teradap syariat –Nya niscaya akan menjaga tingkat keimanan kita sebagai hamba –Nya.

Download
Tanggapan anda