Lupa Dalam Tinjauan Syari’at

Keterangan

Semua orang pasti pernah mengalami lupa, namun, bagaimana kalau sekiranya dia lupa dalam masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Allah. Dalam risalah ringkas ini disebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan lupa, faktor penyebab, serta cara penanganannya dan faidah dari lupa tersebut…..

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda