Tafsir Surat an-Nashr

Keterangan

Ada begitu banyak surat-surat yang kita hafal akan tetapi tidak paham makna apalagi isi kandungannya. Salah satu diantaranya barangkali surat an-Nashr yang ringkas namun penuh makna, dalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui makna dan dan kandungan surat an nashr ……

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda