Penulis : Azhari Ahmad Hamud

Sumber-sumber, Referensi:

Dar Ibnu Khazimah

Keterangan

Sudah berapa jam, hari, bulan bahkan tahun berlalu sia-sia pada suatu yang bukan ketaatan kepada Allah –ta’ala-… Adakah engkau perhatikan umur yang disia-siakan dalam menuruti hawa nafsu… Apakah engkau kira itu tidak diambil dari umurmu… Tulisan ini adalah peringatan terhadap jeratan hawa nafsu.

Tanggapan anda