Tafsir Surat al-Insyirah

Keterangan

Ada sekian banyak surat pendek yang kita hafal namun sangat jarang yang kita paham makna apalagi isi kandungannya. Salah satu diantaranya barangkali surat al-Insyirah yang ringkas namun penuh makna, maka didalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui maknanya secara rinci.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda