Kelembutan dalam Islam

Keterangan

Tidaklah kelembutan diletakan pada suatu perkara melainkan akan menghiasinya, demikian pula bila dicabut dari suatu perkara niscaya akan merusaknya. Lembut adalah sifat sejati bagi seorang mukmin, tidak kasar apalagi buruk perangai. Sebagai tambahan, maka didalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui secara rinci ganjaran sifat ini……

Download
Tanggapan anda