Diyat Jiwa

Keterangan

Makalah ini menjelaskan tentang dasar diyat seorang muslim, kadar diyat wanita muslimah, kadar diyat ahli kitab, kadar diyat orang kafir, kadar diyat janin, yang wajib membayar diyat dalam kecelakaan, yang memikul diyat, hukum membunuh ahli dzimmah, hukum diyat bila pembunuh wafat.

Download
Tanggapan anda