Syarh al-Waraqat fi Ushulil Fiqh (Barnamij Mhimmatul Ilmi 1435 H. )

Keterangan

Syarh al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya imam al-Juwainy rahimahullah. Matan al Waraqat termasuk matan ringkas yang berfaedah dalam bidang ini.

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda