Tafsir Surah al-Fatihah dan Surah Surah Pendek (Shilatul Muhimmat 1435 H.)

Keterangan

Tafsir Surah al-Fatihah dan Surah Surah Pendek. Ia merupakan tafsir singkat dan mudah dipahami.

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda