Nuzhul Muqaddimatil Ajurumiyah (Shilatul Muhimmat 1435 H.)

Keterangan

Pembacaan qashidah Muqaddimah Ajurumiyah karya Ibnu Abih rahimahullah, yang ditulisnya dari Muqaddimah Ibnu Ajurum dalam ilmu Nahwu.

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda