al-Maalil Hisan dan Fashihatut Tahdits (Shilatul Muhimmat 1435 H.)

Penceramah : Shalih Abdullah Al-’Ushaimi

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Pembacaan dua qashidah al-Ma'alil Hisan fi Nashihati Ahlil Iman dan Fashihatut Tahdits bi Nushi Mutahafidzil Hadits. Keduanya adalah sya'ir karya syaikh al-Usaimy...

Tanggapan anda