Bahjatut Thalab fi Adabit Thalab (Shilatul Muhimmat 1435 H.)

Keterangan

Pembacaan sya'ir bahr Rajaz 'Bahjatut Thalab fi Adabit Thalab", yaitu adab adab menuntut ilmu. Bait bait sya'ir bersumber dari kitab Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlih' karya Ibnu Abdil Barr. Syaikh al-Ushaimy mengutipnya dan menambah muqaddimah dan penutup, dan diberinya nama Bahjatut Thalab fi Adabit Thalab.

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda