Qashidah al-Jurjadny (Shilatul Muhimmat 1435 H)

Keterangan

Pembacaan qashidah al-Jurjany, dan pembacaan ini termasuk dalam acara shilatul muhimmat 1435 H.

Tanggapan anda