Akhlak Ahli al-Qur an Dan Sifat Mereka

Keterangan

Dalam ceramah ini menjelaskan akhlak para penghapal al-Qur`an yang mereka harus berhias diri dengannya, dan adab adab dan sifat ahlinya yang mereka harus beradab dengannya.

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda