Syarah al-Waraqat Ushul Fiqh

Penceramah :

Keterangan

Penjelasan matan al-Waraqat Ushul FIqh karya Abul Ma'aly al-Juwainy. yaitu satu matan singkat Ushul Fiqh, pengarang menjadikannya dalam beberapa bab dan fashl.

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda