Syarah Aqidah ath Thahawiyah

Penceramah :

Keterangan

Kitab ini menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menurut mazhab para fuqaha, karya Abu Ja'far ath-Thahawy.

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda