Syarh Kitab ash Sharury Ushul Fiqh

Penceramah :

Keterangan

Ini adalah syarah (penjelasan) kitab asd-Dharury dalam Ushul Fiqh karya imam Abul Walid Muhammad bin Rusy al-Hafid atau ringkasan al-Mushtashafa yang merupakan slah satu kitab induk dalam ilmu Ushul FIqh.

Download
Tanggapan anda