• PDF

  Pentingnya Memperhatikan Pendidikan Para Pemuda: Masa muda merupakan masa keemasan, masa produktif. Masa yang paling gemilang untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Sehingga Islam sangat memperhatikan kepada para pemuda. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau sangat memberikan perhatian kepada para pemuda …

 • PDF

  Makalah ini membahas tentang hukum hukum berinteraksi bersama non muslim. Tulisan ini diawali penjelasan bahwa pada awalnya umat manusia adalah bertauhid, mengesakan Allah ta’ala dalam ibadah hingga muncul kesyirikan, lalu diutus para rasul. Maka hubungan pertama bersama non muslim adalah berdakwah, lalu diteruskan dengan membagi para non muslim, ada yang boleh dipertangi ada yang tidak...dan seterusnya sesuai tuntunan al-Qur`an dan sunnah menurut pemahaman dan praktik yang dilakukan para salafus shalih. Wallahu A’lam.

 • PDF

  Sesungguhnya musuh-musuh Islam sejak dulu hingga saat ini selalu berusaha melenyapkan ajaran Islam dari muka bumi ini, namun mereka selalu gagal. Oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah selalu waspada terhadap makar-makar mereka, sehingga kita tidak terpengaruh dengan propaganda-propagada sesat mereka.

 • Hak-Hak Ukhuwah Indonesia

  PDF

  Antara muslim yang satu dengan yang lainnya saling bersaudara sehingga diantara mereka di haruskan saling menyayangi, sehingga mereka berkewajiban untuk amar ma’ruf nahi mungkar. Karena itulah ada hak-hak ukhuwah diantara kaum muslimin yang diantaranya yaitu: Apabila engkau bertemu dengannya, berilah salam kepadanya; apabila dia mengundangmu, penuhilah udangannya; apabila dia meminta nasehat kepadamu, maka nasehatilah; apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah; apabila dia sakit, maka jenguklah; dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya

 • PDF

  Makalah yang menjelaskan tentang tata-cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara singkat dan jelas berdasarkan dalil-dalil yang shahih dari al quran dan sunnah ….

 • PDF

  Penulis : Shaleh Al-Fauzan

  Mengingatkan Nikmat Islam: Dalam khuthbah ini, Syaikh -hafizhahullah- mengingatkan nikmat-nikmat Allah ta'ala terhadap hamba-Nya, dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ta'ala terhadap nikmat yang besar ini, berpegang teguh dengan agama ini dan mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sesungguhnya generasi sebelum kita tidak ridha ada pengganti terhadap agama ini. Kemudian Syaikh menyebutkan beberapa contoh dari kalangan sahabat yang mendapat cobaan fi sabilillah agar kembali kepada kekufuran, namun mereka menolak hal itu kendati mendapat siksaan serta tetap berpegang teguh dengan agama ini, tanpa meninggalkannya.

 • PDF

  Disini dibahas tentang beberapa perbuatan yang biasa dilakukan oleh para wanita pada zaman ini, yang kemudian dijelaskan tentang hukum syari’at yang berhubungan dengannya yang dilengkapi oleh dalil yang sahih dan perkataan para ulama.

 • PDF

  Ibadah adalah: mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang disyariatkan baik berupa amalan, atau perkataan yang nampak maupun yang tidak Nampak, dalam makalah ini disampaikan bebearapa syarat dalam beribadah …

Tanggapan anda