• Arab

  Penceramah : Shaleh Al-Fauzan

  Rangkaian pengajian 'Pencerahan Aqidah Islam' yang telah disiarkan lewat Radio al-Qur`an al Karim di KSA.

 • Arab

  Penceramah : Shaleh Al-Fauzan

  Sesungguhnya merealisasikan rasa aman termasuk sesuatu yang Islam datang dengannya. Ia termasuk nikmat Allah ta'ala yang terbesar terhadap makhluknya: Seorang muslim merasa aman terhadap agamanya, lalu ia bisa menyembah Rabb-nya dengan rasa aman dan tenteram, merasa aman terhadap diri, harta dan kehormatannya. Dan ini adalah penjelasan sebab sebab untuk merealisasikan hal tersebut.

 • Arab

  Penceramah : Shaleh Al-Fauzan

  Ceramah ini meliputi beberapa nasehat dan dorongan kepada wanita muslimah agar bertaubat kepada Allah ta'ala sebelum wafat dan sebelum terlambat.

Tanggapan anda